بعد تو بوی بادام تلخ می دهد شعرهایم

شعری تازه از مریم اسحاقی

روزنامه فرهیختگان- ۲۲ خرداد ۹۳

 

بعد تو
ابری بیکارم در آسمان جمعه
ریلی متروک
که سال‌هاست خواب قطار می‌بیند
آفتابِ اسفندیِ رشتم
تونل درازِ شیرین سواَم بعد تو
مردابی بی‌نیلوفر آبی
گمشده در های و هوی پرنده‌های مهاجر
رستورانی مهجور

که اتوبان فراموشش کرده است.

بعد تو
بوی بادام تلخ می‌دهد شعرهایم
تکه‌ای سیانور است
جامانده در جیب‌ زنی که منم.

مریم اسحاقی

روزنامه فرهیختگان- ۲۲ خرداد ۹۳

Be Sociable, Share!

One Response to “بعد تو بوی بادام تلخ می دهد شعرهایم”

  1. زنی که من ام….

پاسخی بنویسید

*