به خانه ام بیا…

1480681_724024914275054_1778493763_nبه خانه ام بیا
و نام مرا مریم صدا کن
بگذار شاخه گل مریم
از صدای تو در ژرفاها بروید
و مست کند
اندوه های شناور را
خانه ام
و نام مرا

مریم اسحاقی
پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*