پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم/ مریم اسحاقی

maryam eshaghi-jeldوطنم
آغوش توست
از مرز تو، آن سوتر
به زبان غریبه ای حرف می زنند.

 

“پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم”
مریم اسحاقی

انتشارات بوتیمار

در کتابفروشی های سراسر کشور
مراکز پخش: ققنوس/ پیام آور/ کتاب آوران/ ققنوس

Be Sociable, Share!

One Response to “پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم/ مریم اسحاقی”

  1. پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم !

پاسخی بنویسید

*