زندگانی/ نام دیگر دست های تو بود

 

زندگانی
نام دیگر دست های تو بود
وقتی که مرگ
گلویم را می فشرد.

مریم اسحاقی

 

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*