نشست نقد و بررسی زن های کاغذی

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان ” زن های کاغذی” مریم اسحاقی
کانون ادبیات ایران
منتقدین محمدرضا گودرزی- خلیل نیک پور
سپاس از آقای گودرزی و آقای خلیل نیک پور و نگاه دقیق و حرفه ای به داستان ها که بسیار شوق برانگیز بود و ممنون از دوستانی که من و زن های کاغذی را خوش حال کردند.

مریم اسحاقی
۲۵ بهمن ۹۵

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*