رونمایی زن های کاغذی

جشن امضای مجموعه داستان زن های کاغذی
سه شنبه ۱۱ آبان ۹۵

من و زن های کاغذی منتظر دیدار دوستان عزیزمون هستیم.

رشت- ساغریسازان- روبه روی کوچه بلورچیان- خانه فرهنگ گیلان

رشت- ساغریسازان- روبه روی کوچه بلورچیان- خانه فرهنگ گیلان

Be Sociable, Share!

پاسخها بسته شداند .