موهایم را کوتاه می کنم

1234602_10203052400292603_1018990193_n

موهایم را کوتاه می کنم
تا دیگر

شبیه زنی که عاشقت بود، نباشم

تو هم از بیراهه به خوابم نیا.
مریم اسحاقی

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*