رازهای سانتی متری

رازهای سانتی متریDSC_8059
مردعلی مرادی
انتشارات روزنه

امروز مجموعه داستان کوتاه “رازهای سانتی متری” از مردعلی مرادی را خواندم. واقعا لذت بردم.

مجموعه داستانی که یقین دارم حداقل دو سه داستانش یادم خواهد ماند. “شش سانت رازی که توی دلم مانده بود و ” آدم ها از دور مثل هم اند” را بسیار دوست داشتم.

جلو آینه می ایستاد، آه می کشید. چین های دور چشمش را با انگشت صاف می کرد: «کاش آدم دو بار دنیا آمده می توانست.»
« ده بار هم می آمدی از این زیباتر نمی شدی بانو.»
« لعنت به همه زیبایی، از یاد رفته می شود، خاک و خاکستر می شود.»…
سطرهایی از کتاب

Be Sociable, Share!

One Response to “رازهای سانتی متری”

  1. خانم اسحاقی عزیزو بزرگوار
    ممنون و سپاسگزارم.
    پاینده باشید

پاسخی بنویسید

*