آنک انسان

10489624_1521746284711830_8705034892066722209_n

اتفاق خوب این روزهایم نمایش ” آنک انسان ” بود.

نویسنده و کارگردانش محمد رضایی راد بود با بازی افشین هاشمی.

اعترافات زنی به نام نینا…
نمایشی عمیق و جذاب بود از اعتراف یک انسان، تکه تکه شدن و برداشتن نقاب از چهره. نقابی که با رنج از چهره برمی داری، اقرار می کنی.
روایتی از انسان. انسان هایی که دیده نمی شوند. نینا، نویسنده، انسان نوشته هایش را پاره می کند تا خودش را دوباره بازیابد.

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*