سه تک گویی

این هفته چی خوندم؟

سه تک گویی
برگردان احمد پوری

DSC_7446

سه منولوگ دوست داشتنی که از نشر مشکی منتشر شده با ترجمه ی خوب آقای احمد پوری.

سه منولوگ : قوی تر- پیش از صبحانه_ منولوگ
تک گویی ” قوی تر” از آگوست استریندبرگ رو بارها و بارها خوندم و دوستش داشتم.

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*