نگاهی به رمان تاریک ماه منصور علیمرادی/ مریم اسحاقی

رمان “تاریک ماه” منصور علیمرادی آیا زن نیمه‌ تاریک ماه است؟ مریم اسحاقی http://www.farheekhtegan.ir/newspaper/page/1931/8/74246/0 فرهیختگان پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۹۵ «آدمی وقتی که تنهاست با خودش خیال‌ها می‌کند، خورشید، دقیق می‌شود به هر چیزی، دنیا را طور دیگری می‌پاید، با چشم دیگری، صداها را بهتر می‌شنوی، به جنس و جای صدا فکر می‌کنی، حتی به […]